Et fullverdig foretnings­kon­sept

Et tradi­sjo­nelt Feel­good­se­nter har tolv ulike moto­ri­serte treningsmaskiner plas­sert i et lokale på ca 110Kvm. Kundene kan trene i sine vanlige klær så lokalet trenger verken dusj eller garde­robe.

Alt tilrettelagt for god drift

Feelgood er bygget på en konsepe­t­mo­dell der du ikke trenger å ”finne opp hjulet på nytt” når det gjelder visuell identitet, merke­vare, daglig drift og markeds­fø­ring.

Dette er et skred­der­sydd og helhetlig konsept som gjør det enkelt å komme i gang og som vil hjelpe deg på veien til å drive en suksessfull virk­somhet.

Dette medfører at Feelgood sentralt plikter å bistå med sitt konsept slik at du som senter­eier kan ha fokus på det som betyr mest: kunde­be­hand­ling og daglig drift.

Enkel medlemsstyring

Feelgood har et eget medl­ems­system og beta­lings­løs­ning som sørger for en trygg og effektiv drift av senteret. Hvert Feel­good­se­nter har sin egen admin-side og en app der de har full over­sikt over medl­ems­an­tall, adgangs­sta­t­istikk m.m.

 

Med hjelp av medl­ems­systemet kan medlem­mene ha fri tilgang til sentret selv på ubetjente tider. Medlem­mene har også sin egen ”Min side” der de har full over­sikt over sitt eget medl­em­skap.

Skap din egen hverdag

Du eier ditt eget Feel­good­se­nter, men må følge konsep­tets spille­regler. Dette for at det skal være forut­sig­bare bestem­melser som sikrer en god forret­nings­messig drift og for at du som senter­eier kan tilby kvalitet til dine medlemmer i alle ledd.

Feelgood er et velprøvet forret­nings­kon­sept som alle­rede fungerer godt flere steder i Norge og i andre land. For at dette skal fungere går deler av Feel­good­se­nt­renes omset­ning til sentral markeds­fø­ring, drift og videre­u­t­vik­ling av konseptet.

Vi gir deg alle verktøy for å lykkes!