Hva er Feelgood?

Feelgood er et folkehelsekonsept som er startet med hjertet og er til for at mennesker skal kunne ha det bra!

Våre motoriserte treningsmaskiner har endelig gjort fysisk aktivitet til noe alle mestrer. De tilrettelegger alt slik at man ikke behøver være redd for å gjøre noe feil eller å bli overbelastet.

Her er det ikke noe kropps- eller prestasjonspress og man trener i et voksent miljø der man vil kjenne mestringsfølelsen fra første stund.

Vårt mål er å gi alle et fysisk fundament slik at kroppen har det bra. Dermed får man mest mulig ut av livet og det er slik vi skaper godfølelsen!

Feel­good­kon­septet baserer seg på opptil tolv moto­ri­serte treningsmaskiner. Til forskjell fra tradi­sjo­nelle trenings­ap­pa­rater drives disse trenings­ma­ski­nene av en motor som gjør at de går av seg selv.

Hver treningsmaskin er forskjellig og retter seg mot ulike muskelgrupper. De er skreddersydd sammen for å kunne gi en sirkel med øvelser som trener og aktiverer hele kroppen på ca 40 minutter. 

Antall repetisjoner, bevegelsesform og tidsbruk er forhåndsbestemt. Det eneste man behøver å gjøre selv er å velge èn av tre hastigheter, så starter maskinen å bevege seg i en fastsatt tidsperiode før den stopper av seg selv. Man behøver dermed ikke ha noen plan eller vite hva eller hvordan man skal trene.

Se hvordan treningen fungerer

Her vises hvordan våre moto­ri­serte treningsmaskiner fungerer og hvilket trening­s­ut­bytte de gir til selv godt trente personer.

Hvordan fungerer det?

Som å sykle på en elektrisk sykkel

De vil hjelpe deg i gang på samme måte som motoren på sykkelen gjør. Treningen er lyst­be­tont og belast­ningen endres auto­ma­tisk etter egen innsats. Man behøver ikke løfte tunge vekter og belast­ningen blir aldri tyngre enn det man selv klarer å ta i.

Siden trenings­ma­ski­nene går av seg selv, kan man trene passivt eller aktivt ut ifra egne evner/​​behov. Maskinene kan for eksempel passivt bevege en arm eller et ben om man ikke klarer dette selv, ved å bruke spesi­elle hjelpe­midler. Dette gir de aller fleste mulig­heten til å kunne trene, uavhengig av fysikk, alder og styrke­nivå.

Et fristed i hverdagen.

Et fristed i hverdagen.

Når man trener vises det ikke hvor mye eller hvor lite man tar i. Det vises heller ikke hvor mye eller lite man har pres­tert når man er ferdig. Dette gjør at man aldri vil ha en dårlig treningsøkt, siden man ikke kan sammen­ligne seg med det man selv eller andre har pres­tert tidli­gere.

Alle disse egen­ska­pene er bevisst satt sammen for å fjerne alle hinder mange har for å komme i gang med fysisk akti­vitet. Det gjør også Feel­good til et fristed fra forvent­nings­press, der man slipper å være utsatt for egne og andres vurderinger.

Uansett om en trener tungt eller bare følger maskinenes beve­gelser, så blir hele kroppen aktivert. Alle muskler, sener og ledd blir tøyd og strukket, en får i gang sirku­la­sjons­systemet og får frig­jort en mengde stoffer i kroppen som vil gjøre at en føler seg bra.

Når bare det å komme er en seier.

Når bare det å komme er en seier.

Vi har på mange måter fjernet “dørs­to­kk­milen” en gang for alle. For om man har en dårlig dag vil man alli­kevel kunne komme til et Feel­good­senter for å bli akti­vert og føle seg bedre uten at man må gjøre noe selv.

Den beste treningen er utvil­somt den det blir noe av. Derfor er det å komme til Feel­good en seier i seg selv!

 

Vi lever for å skape solskinnshistorier som disse!

Linda Larsen - 54 år

Mye bedre form.

Mye bedre form.
Mye bedre form.
Les solskinnshistorien
Grethe Sørlunden 59 år

Fant godfølelsen

Fant godfølelsen
Fant godfølelsen
Les solskinnshistorien

Til minne om Vibeke Skofterud

Som vår ambas­sadør var Vibeke et fyrver­keri av energi og livs­glede, og hadde en ekte liden­skap for det arbeidet hun var med på. Både innad i vårt lille firma og videre ut i de mange sent­rene som utgjør trenings­sen­ter­kjeden Feel­good.

Det var med stor sorg og vantro at vi mottok nyheten om Vibeke Skof­te­ruds plut­se­lige bort­gang.

Vil du vite mer om Feelgood?