Shapemaster

Shapemaster produserer motoriserte treningsmaskiner som beveger seg selv ved hjelp av en motor.

Med over 30 år i bransjen, og med hjelp av leger og fysioterapeuter, har Shapemaster vært pioner innen utviklingen av motorstyrte treningsmaskiner.

Treningsmaskinene retter seg mot en enorm kundegruppe og fyller et hull i markedet for mennesker som trenger en lavterskel form for trening.

Historien bak de unike treningsmaskinene 

Det hele startet i begynnelsen av 30-tallet da forskeren Bernard H. Stauffer begynte å jobbe med en teknikk han kalte IRM (Induced Rythmic Motion) på poliopasienter. Teknikken gikk ut på at man passivt beveget pasientene for å minske det muskeltap pasientene hadde, grunnet for lite fysisk aktivitet. 

Det ble raskt oppdaget at muskeltapet minsket, styrke og bevegelighet ble opprettholdt og blodsirkulasjonen økte. 

Basert på denne studien utviklet firmaet Shapemaster på 80-tallet sine innovative 

”Toning tables”. Dette var en serie med benker man lå på som beveget kundene passivt med ulike bevegelser. 

Med tiden har forståelsen for menneskekroppen utviklet seg og i samarbeid med leger og fysioterapeuter i England og USA, har Shapemaster de siste 30 årene vært pionerer innen utviklingen av motorstyrte treningsmaskiner. Dette har ført til produkter som gir en unik måte å aktivere mennesker på. 

Hva skiller Shapemaster fra tradisjonelle treningsapparater?

Det at Shapemasters treningsmaskiner er motoriserte gjør at man får en isokinetisk treningsbelastning. Siden treningsmaskinene går av seg selv så kan man trene aktivt eller passivt etter egne evner/behov. Man kan for eksempel passivt bevege en arm eller et ben til en person som ikke klarer dette selv ved å bruke spesielle festehjelpemidler. Dette gir alle muligheten til å kunne trene uavhengig av hvilken fysikk, alder eller vekt man har. 

Hvorfor isokinetisk trening?

Isokinetisk trening har lenge vært kjent som den mest effektive metoden å trene musklene. Dette er fordi man kan oppnå maks treningsbelastning i hele leddutslaget uten å være begrenset til en fastsatt belastning. Problemet er at treningsformen krever dyre treningsmaskiner og er frem til nå blitt benyttet primært til forskning og rehabilitering. 

Isokinetisk trening skaper en konstant muskelspenning i hele leddutslaget der motstanden endrer seg kontinuerlig.

Treningsmaskinen lar brukeren utføre bevegelsen i en fast hastighet som man selv ikke kan manipulere. Når brukeren endrer innsatsen, responderer treningsmaskinen direkte og endrer motstanden for å opprettholde den samme hastigheten. Øker man innsatsen så øker motstanden og reduserer man innsatsen så reduseres motstanden. 

Dette skjer sømløst uten at man selv behøver å gjøre noen endringer på motstanden.

En av de beste egenskapene til en isokinetisk treningsmaskin er at man kan trene uten risiko for overbelastning av for høy vekt. Det er heller ingen startfase man må overkomme.