Personvernpolicy for treningssenterkjeden Feelgood.

Feelgood-kjeden driftes og administreres av ZEIZT AS.

I denne personvernpolicyen beskriver vi innsamling, bruk, lagring og deling av dine personopplysninger.
Med personopplysninger mener vi kundeopplysninger som kan knyttes til deg som personkunde.

Hvilke personopplysninger samler vi inn?
Identifikasjonsinformasjon: navn, fødselsdato, kundenummer
Kontaktinformasjon: bostedsadresse, telefonnummer, epost-adresse
Personlig informasjon: kjønn, alder
Kundekommunikasjon: sms-logg i vårt medlemssystem, eventuell korrespondanse via e-post
Kontoopplysninger: Ingen (dersom man signerer avtalegirofullmakt på papir v/innmelding vil kontonummeret lagres i medlemssystemet)
Betalingsinformasjon: avsender, mottaker, beløp og annen transaksjonsdata
Besøkslogg: dato og klokkeslett for bruk av adgangsbrikke

1. Vårt ansvar
1.1. Personvern
Når du inngår medlemsavtale hos oss, besøker våre nettsider, kontakter kundeservice, logger på Min side, eller mottar markedsføring fra oss, behandler vi personopplysninger om deg. Denne behandlingen skjer i samsvar med personopplysningsloven.

Under finner du mer informasjon om hvordan vi håndterer dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har knyttet til dette. Du finner mer informasjon om personvern på Datatilsynets nettsider www.datatilsynet.no.

1.2. Behandling av personopplysninger i Shapemaster
Behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger er Zeizt AS (org.nr. 981 072 529) ved Daglig leder Knut Ole Kopland. Kontaktinformasjonen er:
Postadresse: Industriveien 38, 3340 Åmot
E-post: info@shapemaster.no
Telefon: 32 78 78 00 (medlemssupport)

2. Behandling av personopplysninger
2.1. Hvor stammer dine personopplysninger fra?
Personopplysninger er informasjon du selv legger inn ved innmelding, og ved evt. endringer i nødvendige opplysninger i medlemskapet.
Mens du er medlem hos oss og bruker våre tjenester, samler vi inn og oppbevarer opplysninger om disse aktivitetene.

2.2. Hvorfor samler vi inn personopplysninger om deg?
Når du inngår avtale om medlemskap hos et Feelgoodsenter trenger vi personopplysninger om deg for at vi skal kunne utføre nødvendige oppgaver knyttet til ditt kundeforhold, og for at vi skal kunne tilby deg den servicen du forventer.
Det er en rekke tjenester knyttet opp mot ditt medlemskap. Dette inkluderer kundeetablering, avtalegiro/fakturering, betaling, innfordring, informasjonsspredning, kundeservice, rapportering og regnskap.

3. Hvordan vi deler dine opplysninger
3.1. Bruk av eksterne databehandlere
For å gjennomføre ulike prosesser bruker vi eksterne databehandlere som behandler dine personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å blant annet å ivareta personopplysningssikkerheten i alle ledd av behandlingen. For de ulike behandlingsformålene, bruker vi følgende databehandlere eller kategorier av databehandlere:

Betaling av medlemskap: Remind for fakturering og innfordringer
Medlemsdatabase: Exceline
IT og markedsføring styres internt av ansatte i Zeizt AS.

3.2. Utlevering av personopplysninger til andre
Dersom vi besitter personopplysninger om personer som er under etterforskning for straffbare handlinger, er vi gjennom lov pålagt å utlevere disse personopplysninger til myndighetene på forespørsel, for eksempel til politiet, NAV eller skatteetaten.

4. Oppbevaring av personopplysninger
4.1. Lagringstid
Zeizt AS oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle behandlingsformålet. I utgangspunktet slettes data når medlemskapet avsluttes eller en avtale sies opp. Lovbestemte regler, som for eksempel data knyttet til lagring for regnskapsmessige formål, og andre rettslige forpliktelser, kan gjøre det nødvendig å lagre personopplysninger i lengre tid. Fortsatt lagring kan også skje når det er nødvendig for å ivareta Zeizt AS berettigede interesser, som for eksempel å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.
I henhold til Bokføringsloven er vi pliktig til å oppbevare din betalingshistorikk i 5 år.

5. Dine rettigheter
5.1. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
Du har etter Personopplysningsloven en rekke rettigheter knyttet til vår behandling av dine personopplysninger. For å ta i bruk dine rettigheter kan du bruke Min side eller kontakte vår medlemssupport. Vi besvarer din forespørsel så fort som mulig.

Vi vil kunne be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss.

Rett til innsyn
Du har rett til å få innsyn i de personopplysningene vi har om deg.

Rett til korrigering
Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg rettet.

Rett til sletting
I særlige tilfeller har du rett til å få slettet personopplysninger om deg, før tidspunktet for vår alminnelige generelle sletting inntreffer.

Dataportabilitet
I enkelte tilfeller har du rett til å få utlevert, eller overført til andre, personopplysningene du har gitt til oss, og du skal da få personopplysningene utlevert i et strukturert, alminnelig anvendbart og maskinlesbart format.

Rett til begrensning av behandling
Du har i visse tilfeller rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset, for eksempel hvis du bestrider riktigheten av personopplysningene, hvis du har behov for personopplysninger vi ikke lenger trenger eller hvis du har gjort innsigelser mot behandlingen av personopplysninger.

Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

5.2. Klage
Dersom du mener at vi ikke har overholdt dine rettigheter knyttet til personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 Oslo, postkasse@datatilsynet.no.

Datatilsynet oppfordrer deg til først å klage direkte til oss, slik at vi kan uttale oss om saken før Datatilsynet behandler den. Har du spørsmål om dette kan du kontakte vår behandlingsansvarlig.

5.3. Endringer
Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre en endring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi ved større endringer i personvernerklæringen gjøre deg oppmerksom på disse. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig i på vår nettside.