Reisevilkår og betingelser

Når du har bestilt reisen din vil du få tilsendt en reisebekreftelse med faktura/bestillingsbekreftelse. Denne har forfall 10 dager etter bestilling.

Forskudd på reisen er kr. 10 000,- pr person.


Resterende som omfatter hotelloppholdet betaler man direkte til hotellet ved innsjekk.
Endring og avbestilling må skje straks det foreligger en grunn for ikke å gjennomføre reisen. Avbestilling vil medføre et gebyr, avhengig av avbestillings tidspunktet, som regnes fra den dato arrangøren mottar meldingen. Manglende innbetaling av forskudd gjelder ikke som avbestilling

Avbestillingsregler
Regler for avbestilling av reiser utenfor Europa:
a) Reisen kan fritt avbestilles inntil 10 dager etter bestilling, så lenge det er mer enn 2 måneder til avreisedato.
b) Ved avbestilling 11 dager etter bestilling og inntil 120 dager før avreise betaler kunden et administrasjonsgebyr på kr. 1.500,- pr. person.
c) Ved avbestilling f.o.m. 120 til 90 dager før avreise, refunderes 50% av det innbetalte forskuddet.
d) Ved avbestilling mellom 90 - 65 dager før avreise er gebyret på 50 % av reisens totalpris.
e) Ved avbestilling etter 65 dager før avreise, hvis den reisende ikke møter ved avgang eller mangler de nødvendige papirer, vaksiner eller lignende, gis ingen refusjon.


Avbestilling ved force majeure
Den reisende har rett til å avbestille dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dager før reisen tar til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofe, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som kan likestilles med foran nevnte, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når reisen skal ta til. Ved avbestilling av årsaker nevnt foran, tilbakebetales innbetalt beløp. Reisen kan imidlertid ikke avbestilles av årsaker nevnt foran, hvor begivenheten som legges til grunn for avbestillingen var eller burde vært kjent ved bestilling. Dette gjelder også når disse begivenheter inntreffer på reiseruten.