Bølge

Feelgood introduserer en innovativ kombinasjon av fysisk aktivitet, sosial interaksjon, og velvære innen folkehelsesektoren.

Konseptet fungerer som et unikt verktøy for helsepersonell, - innen forebygging, rehabilitering og aktivering av personer med fysiske begrensninger.

Trening for folk flest

Tusenvis av personer, både i inn- og utland, bruker daglig Feelgood som sitt foretrukne sted for å ta vare på egen helse. Med en gjennomsnittsalder på over 60 år har Feelgood bevist at selv de som tradisjonelt ikke har søkt seg til treningssentre trives med fysisk aktivitet så lenge treningen blir tilrettelagt på deres egne premisser.

Styrketreningens svar på en elsykkel

Feelgood-treningen baseres på tolv motoriserte treningsmaskiner som er unike i sitt slag, og som på mange måter er styrketreningens svar på en elsykkel. Treningsmaskinene tilbyr en enkel, trygg og effektiv trening for hele kroppen uten begrensninger av brukerens fysiske evner eller treningserfaring.

En komplett sirkel med aktiv bevegelse

Maskinene er strategisk plassert i en sirkelformasjon, nummerert fra stasjon 1 til 12. Man starter alltid ved stasjon nummer 1 og fortsetter i sirkelen til man er ferdig på stasjon nummer 12.

Hver maskin har sin unike funksjon og er spesialdesignet for en bestemt bevegelse og muskelgruppe. Sammen kompletterer maskinene hverandre og aktiverer hele kroppen.

Enkel bruk

Alle maskinene styres av en identisk berøringsskjerm.For å sikre enkelhet og brukervennlighet, tilbyr den brukerne kun hastighetsinnstillingene sakte, medium og raskt. Når brukeren har valgt sin ønskede hastighet, starter maskinen automatisk. Den vil da bevege seg uavbrutt i den valgte hastigheten i en tidsperiode på tre minutter. Når tiden løper ut, stopper maskinen av seg selv, og brukeren går videre til neste stasjon. Når alle stasjonene er fullført, har man oppnådd trening og bevegelse i 36 aktive minutter.

Universell utforming

Med sitt universelle design, passer maskinene til de fleste kroppsfasonger uten individuelle tilpasninger, og sikrer trygge bevegelsesrammer. For de med spesielle fysiske behov, kan tilpasninger gjøres ved hjelp av puter, reimer og andre hjelpemidler. Hensikten er å gjøre treningen tilgjengelig og gjennomførbar for flest mulig.

Isokinetisk treningsbelastning

Treningsmaskinene gir en isokinetisk treningsbelastning. Det betyr at øvelsene utføres med en konstant hastighet gjennom hele bevegelsesområdet, men motstanden endres kontinuerlig ut ifra brukerens egen kraftanstrengelse. Man kan dermed variere fra passiv bevegelse til full kraft, eller motsatt, midt i en øvelse, uten å utføre manuelle justeringer av maskinene.

Minimal skaderisiko

Siden belastningen alltid er tilpasset brukerens egen kraftanstrengelse blir man aldri utsatt for en belastning man ikke selv kan håndtere. Som et eksempel kan man se for seg å utføre en knebøy med en vektstang, hvor man halvveis ned oppdager at vekten er altfor tung. Uten hjelp i denne situasjonen er risikoen for skade stor. Om dette hadde vært en Feelgood-maskin så elimineres dette problemet. Maskinen fungerer som to støttende hender som er med deg hele veien, og sikrer at øvelsen utføres trygt og korrekt.

Passiv aktivering for spesielle behov

Alvorlige skader eller medisinske hendelser som for eksempel et hjerneslag kan gjøre det umulig å bevege visse kroppsdeler. En person som for eksempel har mistet styrken i en arm kan da festes til Feelgood-maskinen med tilpassede hjelpemidler og så vil maskinen utføre bevegelsen for personen. Dette betyr at muskler og ledd får en forsiktig aktivering og trening, selv uten aktiv innsats fra personens side. Denne formen for passiv bevegelse kan bidra til å opprettholde leddmobilitet, fremme sirkulasjon og forhindre muskelatrofi. Fremfor alt, gir de personen sjansen til å føle seg aktiv igjen, selv i en sårbar tilstand.

Sensorisk stimulans for gjenopplivning av funksjon

Utover den passive bevegelsen er den sensoriske stimulansen som oppstår også viktig. Når en kroppsdel har redusert funksjon eller er ute av drift, vil mangelen på regelmessig stimulans føre til ytterligere svekkelse. Ikke bare fysisk, men også nevrologisk. Ved å bevege og stimulere den berørte kroppsdelen, sendes kontinuerlige signaler til hjernen, som bidrar til å vekke og forsterke de nevrale forbindelsene. Denne konstante sensoriske tilbakemeldingen kan, over tid være nøkkelen til å gjenopprette bevegelse og følelse.

Nøkkel til nye vaner og varig endring

Egenmestring står sentralt i Feelgood sin treningsfilosofi. Vi tror at selvtillit og eierskap til egen helse er avgjørende for varig livsstilsendring. Alt rundt Feelgood-treningen er designet for å være så enkel og brukervennlig som mulig. Det gjør at hver enkelt bruker raskt tilegner seg tilstrekkelig kunnskap om hvordan man best kan benytte maskinene og tilpasse treningen til sine individuelle behov. Man kan også komme som man er og trene i sine vanlige klær om man ønsker det. Den forutsigbare treningen er så enkel å forstå og utføre at det, gir personer mestringsfølelse fra første stund.

Den totale Feelgood-opplevelsen

Når man trer inn i et Feelgood-senter, blir man møtt med en varm og inkluderende atmosfære med relaterbare mennesker. Sammen med alle egenskapene til treningsmaskinene hjelper det til å bryte ned barrierer knyttet til trening og skaper et sted hvor man føler seg hjemme og støttet i sine helsemål. Selv på de tunge dagene vil et besøk til Feelgood føles oppløftende siden man får hjelp til å utføre treningen.

En felles innsats for folkehelsen

Inaktivitet og ensomhet er to samfunnsutfordringer der Feelgood ønsker å være en del av løsningen. For å skape en varig endring, trenger vi et samarbeid mellom alle aktører innen helsefeltet. Vi ønsker at denne informasjonen vil gi deg en bedre forståelse av hva Feelgood kan tilby, og vil motivere til samarbeid.

Målet er klart: Å hjelpe flest mulig til et bedre liv

Vi anbefaler på det sterkeste at du prøver konseptet selv før du danner en endelig mening om konseptet. Førstehåndserfaring gir den klareste innsikten i fordelene og potensialet som ligger i Feelgood-treningen til personer med ulike utgangspunkt.

Vi setter stor pris på din interesse for Feelgood. Ditt engasjement og din vilje til å utforske nye metoder kan være nøkkelen til å bedre folkehelsen.
Sammen gjør vi en forskjell!

Vil du vite mer om Feelgood?