Feelgood-eier starter demenskor

Feelgood-eier starter demenskor

Skrevet av Feelgood
Liv Karin Kval (63) jobber som demensrådgiver i Vestre Toten kommune i tillegg til å være daglig leder på Feelgood Toten - en perfekt kombinasjon for Totningen som er genuint interessert i å jobbe med mennesker. Nå starter hun demenskor i hjembygda.

I over 30 år har Liv Karin Kval jobbet innenfor eldreomsorg, og i dag jobber hun som demensrådgiver i Vestre Toten kommune.


I 2021 åpnet hun folkehelsesenteret Feelgood Toten sammen med søsteren Kjersti og hennes mann. Etter å ha blitt inspirert av TV-serien “Demenskoret” på NRK, ønsker 63-åringen å bidra til et lignende tilbud på hjemstedet. Liv Karin er nå i full gang med å etablere et eget demenskor i Toten-kommunene. Og responsen har vært overveldende.

Mange vil delta

Ifølge demensrådgiveren har det allerede vært mange henvendelser fra mennesker som ønsker å synge i koret, og fra flere som ønsker å bidra med sin musikk-kunnskap. Demensforeningene og kulturavdelingene i begge Toten-kommunene er blitt involvert i prosjektet.

- Mange applauderer tiltaket, men jeg må påpeke at jeg ikke gjør dette alene. Mange gode krefter bidrar for å få i gang demenskoret.

Liv Karins rolle blir å være en faglig veileder. Hun vil delta på korøvingene for å snakke med og veilede kormedlemmene og deres pårørende.

- Jeg har alltid vært interessert i sykdommen demens, og er alltid på utkikk etter aktiviteter som kan hjelpe personer med demens og deres pårørende til å få en bedre hverdag med økt livskvalitet.


Positiv effekt av TV-serien

63-åringen er glad for hvordan NRK-serien har aktualisert sykdommen, og ikke minst bidratt til økt kunnskap og forståelse rundt personer med demens.

- Jeg tror det er mange som ikke har forstått at det handler om alvorlig hjernesykdom, og jeg opplever at det er mye uvitenhet rundt demens. Derfor er det så viktig å øke forståelsen om demens, og vi må benytte anledningen til å ta tak i det mens det er så aktuelt som det nå er, sier hun.

- Det er viktig å påpeke at også yngre rammes av demens. Denne sykdommen har ingenting med normal alderdom å gjøre. Demens er sykdom i hjernen, og folk ned til 30-40 årsalderen kan bli rammet.


Viktig med fysisk aktivitet og sosial omgang

Liv Karin sier det er blitt forsket på hvordan sang og musikk påvirker personer med demens, og at dette er det eneste som beviselig virker og har effekt på atferdsutfordringene man kan få når man er rammet av demens.

I tillegg påpeker Kval at fysisk aktivitet er en viktig faktor for å forebygge demens og som også kan forsinke forløpet noe.

- Nærmere 40 prosent av demens er livsstilsrelatert og kan dermed forebygges. Der kommer det inn to ting som jeg er veldig opptatt av; nemlig fysisk aktivitet og sosial omgang – og begge deler får du på Feelgood, sier sentereieren.

- Vi vet også at det er viktig å være nysgjerrig og lære seg nye ting ved å utfordre hjernen. I tillegg er et sunt og variert kosthold viktig for å forebygge sykdom, også demens.

På Feelgood trener man i motoriserte treningsmaskiner som tilrettelegger alt slik at man ikke behøver være redd for å gjøre noe feil eller å bli overbelastet. Resultatet er at man har et treningstilbud som passer alle, uansett utgangspunkt og nivå. I tillegg fungerer senterne som en viktig sosial møteplass for mange av medlemmene. Ifølge Liv Karin er kaffekroken på Feelgood Toten en sosial arena for medlemmene med mye latter og glede.

Feelgood-eieren har selv sett hvordan trening og bevegelse kan bidra til å gi økt livskvalitet for personer med demens og deres pårørende.

- På Feelgood Toten er det flere med demens som har stor nytte av treningen. Her kan de få god hjelp av oss som jobber her og av pårørende om man ønsker det.

- Man kan leve godt med sykdommen hvis man får hjelp og planlegger fremtiden, avrunder Liv Karin Kval.

FOLKEHELSE I FOKUS: Søstrene Liv Karin (t.v.) og Kjersti Kval brenner for å hjelpe andre. De to driver det populære treningssenteret Feelgood Toten på Lena.

FOLKEHELSE I FOKUS: Søstrene Liv Karin (t.v.) og Kjersti Kval brenner for å hjelpe andre. De to driver det populære treningssenteret Feelgood Toten på Lena.