Vilkår og retningslinjer

Vilkår og retningslinjer for Feelgood-kampanjen «Bli en gledesspreder».


Feelgood- driftes og administreres av ZEIZT AS.


Med disse vilkår og retningslinjer beskriver vi innsamling, bruk, lagring og deling av dine personopplysninger.
Med personopplysninger mener vi opplysninger som kan knyttes til deg som person.


Hvilke personopplysninger samler vi inn?
Identifikasjonsinformasjon: navn, fødselsdato.
Kontaktinformasjon: telefonnummer, epost-adresse
Kundekommunikasjon: eventuell korrespondanse via e-post
Kontoopplysninger: Ingen

1. Vårt ansvar
1.1. Personvern
Når du deltar i «gledesspreder» kampanjen, besøker våre nettsider, kontakter kundeservice, eller mottar markedsføring fra oss, behandler vi personopplysninger om deg. Denne behandlingen skjer i samsvar med personopplysningsloven.
Under finner du mer informasjon om hvordan vi håndterer dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har knyttet til dette. Du finner mer informasjon om personvern på Datatil-synets nettsider www.datatilsynet.no.


1.2. Behandling av personopplysninger i Zeizt
Behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger er Zeizt AS (org.nr. 981 072 529) ved Daglig leder Knut Ole Kopland. Kontaktinformasjonen er:
Postadresse: Industriveien 38, 3340 Åmot
E-post: info@shapemaster.no
Telefon: 32 78 78 00

2. Behandling av personopplysninger
2.1. Hvor stammer dine personopplysninger fra?
Personopplysninger er informasjon du selv legger inn.
2.2. Hvorfor samler vi inn personopplysninger om deg?
For å kunne sikkerhetsstille at den som deltar i «gledesspreder» kampanjen er et ekte menneske og for å verifisere at man er over 18 år som er minimumsalder for å kunne vinne hovedpremien som er en ukes reise for to til hotellet Kemer i Tyrkia.

3. Hvordan vi deler dine opplysninger
3.1. Bruk av eksterne databehandlere
For å gjennomføre ulike prosesser bruker vi eksterne databehandlere som behandler dine personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å blant annet å ivareta personopplysningssikkerheten i alle ledd av behandlingen.
IT og markedsføring styres internt av ansatte i Zeizt AS.
3.2. Utlevering av personopplysninger til andre
Dersom vi besitter personopplysninger om personer som er under etterforskning for straff-bare handlinger, er vi gjennom lov pålagt å utlevere disse personopplysninger til myndighetene på forespørsel, for eksempel til politiet, NAV eller skatteetaten.


4. Oppbevaring av personopplysninger
4.1. Lagringstid
Zeizt AS oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle behandlingsformålet. I utgangspunktet slettes data når kampanjen avsluttes.

5. Dine rettigheter
5.1. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
Du har etter Personopplysningsloven en rekke rettigheter knyttet til vår behandling av dine personopplysninger. For å ta i bruk dine rettigheter kan du kontakte vår support. Vi besvarer din forespørsel så fort som mulig.
Vi vil kunne be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss.


Rett til innsyn
Du har rett til å få innsyn i de personopplysningene vi har om deg.
Rett til korrigering
Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg rettet.


Rett til sletting
I særlige tilfeller har du rett til å få slettet personopplysninger om deg, før tidspunktet for vår alminnelige generelle sletting inntreffer.


Dataportabilitet
I enkelte tilfeller har du rett til å få utlevert, eller overført til andre, personopplysningene du har gitt til oss, og du skal da få personopplysningene utlevert i et strukturert, alminnelig anvendbart og maskinlesbart format.
Rett til begrensning av behandling
Du har i visse tilfeller rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset, for eksempel hvis du bestrider riktigheten av personopplysningene, hvis du har behov for personopplysninger vi ikke lenger trenger eller hvis du har gjort innsigelser mot behandlingen av personopplysninger.
Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatil-synet.no.

5.2. Klage
Dersom du mener at vi ikke har overholdt dine rettigheter knyttet til personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 Oslo, postkasse@datatilsynet.no.
Datatilsynet oppfordrer deg til først å klage direkte til oss, slik at vi kan uttale oss om saken før Datatilsynet behandler den. Har du spørsmål om dette kan du kontakte vår behandlingsansvarlig.

5.3. Endringer
Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre en endring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi ved større endringer i personvernerklæringen gjøre deg oppmerksom på disse. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig i på vår nettside.